Projecten

Deze stichting wil zich nu met dit project "colour your World" specialiseren en richten op de groep transgenders, transseksuelen, interseksuelen en mensen met travestiegevoelens. In vergelijking met de rest van de bevolking zijn deze mensen twee keer zo vaak eenzaam en hebben ze tien keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan. Zij worden vaak slachtoffer van pesterijen, mishandelingen en kunnen hun travestie en transgender gevoelens vaak niet bespreekbaar kunnen maken. Er is ook aandacht voor begeleiding van travestie en transgenders in de moslimgemeenschap tijdens hun coming-out en het omgaan met de vaak onwetendheid van ouders en familieleden.

Accepteren LHBTI's door biculturele en religieuze groepen Hoe religieuzer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij LHBTI’s niet accepteert. Ook bestaat er veel weerstand bij biculturele Nederlanders. Zo geeft de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan homoseksualiteit verkeerd te vinden. Het project vergroot het maatschappelijk welzijn en de maatschappelijke acceptatie aanzienlijk.

Veel transgender personen in Nederland hebben te maken met uitsluiting. Het gaat dan bijvoorbeeld om instanties en bedrijven die transgenders niet in dienst willen nemen. Maar ook sociale uitsluiting op scholen of in sportclubs komt voor.

Meer kennis en bewustwording over intersekse personen

Sommige mensen worden geboren in een lichaam met zowel mannelijke als vrouwelijke (geslachts)kenmerken. Dit heet intersekse (geslachtsvariatie). In Nederland zijn ongeveer 85.000 mensen met een vorm van intersekse. Vaak hebben intersekse personen een chromosonale en hormonale afwijking. Zoals een meisje met XY-chromosomen in plaats van XX-chromosomen.

Sommige intersekse personen krijgen op (zeer) jonge leeftijd te maken met ingrijpende medische behandelingen en operaties. Deze worden vanwege hun jonge leeftijd uitgevoerd zonder toestemming van henzelf. Genitale operaties en onomkeerbare medische behandelingen bij kinderen hebben ook te maken met mensenrechten. Zoals het recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. De Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Commissie zien de rechten van intersekse personen als mensenrechten.

Veel intersekse personen krijgen te maken krijgen met vooroordelen. En met vaststaande ideeën en normen over de (uiterlijke) geslachtskenmerken van mannen en vrouwen. Ook bestaan er in de maatschappij beelden en ideeën over hoe mannen en vrouwen eruit horen te zien. En hoe zij zich horen te gedragen. Vaak leidt dit tot ongemakkelijke situaties en negatieve reacties.

Er is weinig kennis over intersekse personen. Meer informatie en aandacht voor deze groep is belangrijk en kan leiden tot meer emancipatie en begrip. Daarom kiest de overheid er voor om de I aan het LHBT-emancipatiebeleid toe te voegen. De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.

Onbekend maakt immers onbemind…….Een belangrijke pijler onder het project vormen de informatie, hulpverleningen, trainingen en voorlichtingen.

Roze ouderen

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) moeten zich thuis veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling. Tolerantie, respect en openheid gelden daarbij als vaste waarden. Pink Promiss heeft ook als doel de sociale acceptatie van LHBTI's in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. Een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg.

Roze In Blauw

Stel je voor; je wordt gediscrimineerd, bedreigd of je krijgt te maken met geweld vanwege je seksuele voorkeur of je genderidentiteit. Dan wil het meldpunt Roze in Blauw je graag helpen. De medewerkers van Roze in Blauw zijn vertrouwd met de doelgroep LHBTI. De medewerkers van Roze in Blauw gaan zorgvuldig om met je privacy en dragen zorg voor een professionele en onbevooroordeelde begeleiding van jouw melding en/of aangifte. Het meldpunt Roze in Blauw Rotterdam is er voor alle inwoners of bezoekers van de omgeving van de gemeente Rotterdam en Dordrecht. De eenheid is 24/7 telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0800-7444477. Ook kan je ons mailen via het emailadres. Bij spoed en/ of heterdaad bel je altijd met 112.

Volg ons via:

© Copyright 2012 - Stichting Pink Promiss - All rights reserved. Powered by Xenodesign